Kontakt

Det vanligaste förfarandet vid inlämning är att kunden kontaktar oss och att vi avtalar en tid för ett besök. Vanligt auktionsgods kan ni efter telefonsamtal komma och lämna.  Det är då bra om ni först kan skicka lite bilder, vi vill alltid veta i förväg vad ni kommer med för gods. Tänk på att det ni lämnar in ska vara helt och rent, annars kan avgift tillkomma.

 

Värdering

Vid besöket går vi i lugn och ro igenom och berättar vad som är säljbart. Ni har då möjlighet att få upplysning om pris/värde på vissa saker.
Visar det sig att det bland det som skall säljas även finns föremål av högre dignitet kollar vi upp dessa extra noga med hjälp av expertis. Vi har stort kontaktnät med olika experter både i Sverige och utomlands.

 

Lägsta pris

När värderingen är gjord finns möjlighet att sätta en limit, d.v.s. säljer inte varan under överenskommet pris. Det beräknade värdet bör då överstiga 10.000 kronor på enskilt gods/vara. Detta skapar en trygghet för inlämnaren som inte behöver vara ängslig för att varan slumpas bort. 

 

Provision

Vår försäljningsprovision är 25 % plus moms + en slagavgift på 10:-/slag
Denna provision gäller det vi benämner ”vanligt” auktionsgods d.v.s. föremål man normalt sett finner i ett hem. Skulle det däremot röra sig om bättre antikviteter, konst eller dyra kapitalvaror typ bilar,
båtar, husvagnar, maskiner och dylikt kan vi diskutera fram en lösning. Dock bör det då röra
sig om värden från 15000: – och uppåt. Återropsavgift 100:-/objekt.

 

Packning/Städning

Önskar ni få hjälp, så åtar vi oss även packning, hämtning, sopkörning och flyttstädning.
Denna service kostar 500: -/timma + moms och person och milkostnad 40:-/mil. Vid hämtning av hela hem samt större objekt samarbetar vi med Westflytt. För mer information och upplysning om pris, kontakta Magnus på 0511-57010.
Ni kan självklart ombesörja transport själva till vår auktionshall, kontakta oss innan per telefon.

 

Vid flyttstädning sker prissättning från fall till fall; och vi försöker alltid hålla lägsta pris i stan!

 

Redovisning

En dryg vecka efter auktionsförsäljningen har inlämnaren en kopia på protokollet samt en
redovisning angående försäljningen.

 

Kontantköp

Vill ni avyttra föremål men ej sälja mot provision på auktion så finns självfallet alternativet
att vi köper kontant- oavsett om det rör sig om hela hem eller enstaka föremål. 

 

Kontakta oss redan nu för en seriös värdering!